?!DOCTYPE html> mayisoft 学校文化-哈尔滨学?/TITLE> <META charset="gb2312"> <META name="renderer" content="webkit"> <META content="IE=edge" http-equiv="X-Ua-Compatible"> <META name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/common.css"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/aspku.css"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/font-style.css"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/style.css"> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:7765626265723230657847565251554603060000 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../gk.vsb.css" /> <META Name="keywords" Content="鍝堝皵婊ㄥ闄? /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> </HEAD> <BODY> <DIV id="ol7v9kch1p" class="containter"><!--#begineditable name="LOGO" clone="0" namechanged="0" order="0" ispublic="0" tagname="LOGO" viewid="51410" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <!-- 网站logo图片地址请在本组?内容配置-网站logo"处填?--> <img src="../../images/top.jpg" width="1260" height="137" border="0" alt="哈尔滨学? title="哈尔滨学?><!--#endeditable--></DIV> <DIV id="ol7v9kch1p" class="containter"><!--#begineditable name="网站导航" clone="0" namechanged="0" order="1" ispublic="0" tagname="网站导航" viewid="51436" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--><div id="ol7v9kch1p" class="menu "> <ul class="nav lr" style="margin:0 auto;"> <li class="nav-menu navmore"><a href="Li4vLi4vaW5kZXguaHRt.html" class="topnav">首页</a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="MTQ0Ny5odG0=.html" class="topnav">学院概况</a> <ul class="subnav drop-down"> <li class="subnav-menu "><a href="MTQ0Ny5odG0=.html">学院简?/a></li> <li class="subnav-menu "><a href="1450.htm">校长致辞</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="MTQ1MS5odG0=.html">现任领导</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="MTQ1Mi5odG0=.html">学校文化</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="Li4vLi4veHMvYi5odG0=.html" target="_blank">学校校史</a></li> </ul> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="Li4vLi4venpqZy96empnLmh0bQ==.html" class="topnav">组织机构</a> </li> <li class="nav-menu navmore"> <ul class="subnav drop-down"> <li class="subnav-menu "></li> </ul> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="Li4vLi4vZGpnei5odG0=.html" class="topnav">党建工作</a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="Li4vLi4vc3pkdy9qc21sL2p5a3h4eV8uaHRt.html" class="topnav">师资队伍</a> <ul class="subnav drop-down"> <li class="subnav-menu "><a href="Li4vLi4vc3pkdy9qc21sL2p5a3h4eV8uaHRt.html">教师名录</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="Li4vLi4vc3pkdy9zanhtcy5odG0=.html">省教学名?/a></li> <li class="subnav-menu "><a href="../../szdw/ljrctd.htm">领军人才梯队</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="Li4vLi4vc3pkdy94c3h4Lmh0bQ==.html">学术新秀</a></li> </ul> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="Li4vLi4va3lj.html" target="_blank" class="topnav">科学研究</a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="http://ibnmalik.com/tsg/" target="_blank" class="topnav">图书?/a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="Li4vLi4vd3M=.html" target="_blank" class="topnav">外事窗口</a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="Li4vLi4veHNj.html" target="_blank" class="topnav">学生活动</a> <ul class="subnav drop-down"> <li class="subnav-menu "><a href="Li4vLi4veHNj.html" target="_blank">学生工作</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="Li4vLi4vdHc=.html" target="_blank">团委</a></li> </ul> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="Li4vLi4venNqeWM=.html" target="_blank" class="topnav">招生就业</a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="http://ibnmalik.com/tsg/" target="_blank" class="topnav">公共服务</a> <ul class="subnav drop-down"> <li class="subnav-menu "></li> <li class="subnav-menu "><a href="Li4vLi4vZGFz.html" target="_blank">档案?/a></li> <li class="subnav-menu "><a href="../../ztzl/gpjh" target="_blank">国培计划</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="Li4vLi4vZ2dmdy94eHp5Lmh0bQ==.html" target="_blank">信息资源</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="http://old.hrbu.edu.cn/wlbx/lb.jsp" target="_blank">办公网报?/a></li> <li class="subnav-menu "><a href="http://ibnmalik.com/jxjyxy/smxxzx/smxxzx.htm" target="_blank">市民学习中心</a></li> </ul> </li> </ul> </div><!--#endeditable--></DIV><!--#begineditable name="轮播图片" clone="0" namechanged="0" order="2" ispublic="0" tagname="轮播图片" viewid="51424" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--><script language="javascript" src="/system/resource/js/dynclicks.js"></script><div id="ol7v9kch1p" class="containter"> <div id="ol7v9kch1p" class="slider-bg"> <div id="slider" class="slider"> <div id="ol7v9kch1p" class="bd"> <ul> <li><a href="http://ibnmalik.com/dwzzb/bwcxljsm.htm" target="_blank"><img src="/__local/A/22/D0/266BD17B7A0455DD496F7699267_1E69000A_CAE0.jpg" width="1260" height="452"></img></a></li> <li><a href="Li4vLi4vaW5kZXgvemw3MG5fZmp4c2QuaHRt.html" target="_blank"><img src="/__local/E/DB/AF/5DF1E09A0D98220F26B43113F6F_B62DAB11_13AE9.jpg" width="1260" height="452"></img></a></li> <li><a href="http://ibnmalik.com/info/1071/19430.htm" target="_blank"><img src="/__local/1/1B/6F/A37EB28510F733C60B1A6AF5EAC_D061738E_1628E.jpg" width="1260" height="452"></img></a></li> <li><a href="Li4vMTA3MS8xODgzNS5odG0=.html" target="_blank"><img src="/__local/6/55/F5/F2F3AE7EB19A5F35DAFB3FFCC5E_15A5B7BC_F406.jpg" width="1260" height="452"></img></a></li> <li><a href="Li4vMTA3MS8xODUxMi5odG0=.html" target="_blank"><img src="/__local/6/9C/54/0B16B119B25ACCCDD544429DE31_2F3CADF6_14702.jpg" width="1260" height="452"></img></a></li> <li><a href="Li4vMTA3MS8xODUzMi5odG0=.html" target="_blank"><img src="/__local/B/0C/E3/29ABA7DCE3736BC99CA99D0C3BC_3402507C_29C39.jpg" width="1260" height="452"></img></a></li> <li><a href="Li4vMTA3MS8xODUxNC5odG0=.html" target="_blank"><img src="/__local/D/E9/0A/7C07C9120BC1EBB5735043E826D_14AB1C2C_1DD85.jpg" width="1260" height="452"></img></a></li> </ul> </div> <a class="prev" href="javascript:void(0)"><</a> <a class="next" href="javascript:void(0)">></a> <a class="more" href="Li4vLi4vc3l4dy5qc3A/dXJsdHlwZT10cmVlLlRyZWVUZW1wVXJsJndidHJlZWlkPTExMTM=.html">更多</a> </div> </div> </div> <!--#endeditable--> <DIV id="ol7v9kch1p" class="center news-text"></DIV> <DIV id="ol7v9kch1p" style="clear: both"></DIV><!--#begineditable name="文章内容1" clone="0" namechanged="0" order="4" ispublic="0" tagname="文章内容1" viewid="51462" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--><script language="javascript" src="../../_dwr/interface/NewsvoteDWR.js"></script><script language="javascript" src="../../_dwr/engine.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/news/newscontent.js"></script><LINK href="/system/resource/js/photoswipe/3.0.5.1/photoswipe.css" type="text/css" rel="stylesheet"><script language="javascript" src="/system/resource/js/photoswipe/3.0.5.1/klass.min.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/ajax.js"></script><form name="_newscontent_fromname"><script language="javascript" src="/system/resource/js/jquery/jquery-latest.min.js"></script> <div id="ol7v9kch1p" class="center"> <div id="ol7v9kch1p" class="list-title"><span class="fl span">学校文化</span> <span class="fr syspan">首页 > 学校文化</span> </div></div><br> <p> <div class="center text" id="vsb_content"><p style="text-align: center"> <img src="/__local/D/F9/A3/998F1A5652F9815D5C695FDB005_6C653AB7_5AF2.gif" width="373" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/DF9A3998F1A5652F9815D5C695FDB005/6C653AB7/5AF2" vheight="" vwidth="373" orisrc="/__local/D/F9/A3/998F1A5652F9815D5C695FDB005_6C653AB7_5AF2.gif" class="img_vsb_content"></p> <p style="text-align: center"> <img src="/__local/C/5F/1D/CB2DDD57C01E1F979354A916004_62DB76F0_3D93.jpg" width="373" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/C5F1DCB2DDD57C01E1F979354A916004/62DB76F0/3D93" vheight="" vwidth="373" orisrc="/__local/C/5F/1D/CB2DDD57C01E1F979354A916004_62DB76F0_3D93.jpg" class="img_vsb_content"></p> <p> 校训释义?br /> 校训既吸取了传统教育思想的精华,也反映了现代教育思想理念和我校的办学优良传统和经验?br /> <strong>崇德砺志</strong>,是在思想品德方面对广大师生的训导和基本要求?br /> “崇德”就是崇尚品德,注重道德品性的修养。中国传统教育思想强调:“上贤以崇德”(《礼?span class="dot">?/span>王制》);“大学之道,在明明德”(《礼?span class="dot">?/span>大学》)。我们将“崇德”列为首位,体现了我校的“育人为本,德育为先”的办学指导思想?br /> “砺志”就是磨砺意志,注重坚强意志的锻炼和养成。传统教育思想强调“金就砺则利”(《荀?span class="dot">?/span>劝学》),“砺乃锋刃”(《尚?span class="dot">?/span>费誓》)。“砺志”就是要求学生要有志向,志存高远,有爱国之心,报国之志,并且具备坚强的意志和刚毅果敢的品格?br /> <strong>博学笃行</strong>,是在业务学习方面对广大师生的训导和基本要求?br /> 中国传统教育思想注重“博学之,审用之,慎思之,明辨之,笃行之”的关连和统一。(《礼?span class="dot">?/span>中庸》)<br /> “博学”,就是博通精学,注重博与精的有机结合。这不仅反映了只有“博大”才能“精深”的道理;同时也体现了我校的通才教育与专才教育相结合的办学理念与模式。通才是全面素质的要求,专才是专业水平与技能的要求?br /> “笃行”,就是笃实躬行,注重实践。《礼?span class="dot">?/span>中庸》论治学之道,以“博学之”开篇,以“笃行之”收篇,实际上讲的是学与用的关系,学习的目的是为了用,为了实践,为了改造主观世界和客观世界。“笃实”即诚恳踏实、忠贞不谕,“躬行”即身体力行、坚持实践?<br /><br /></p> <center class="zi14hui"> <p style="text-align: center"> <img src="/__local/1/E1/28/5DFDE3A61D015D2B15891046D75_EAA0B364_3526.jpg" width="373" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/1E1285DFDE3A61D015D2B15891046D75/EAA0B364/3526" vheight="" vwidth="373" orisrc="/__local/1/E1/28/5DFDE3A61D015D2B15891046D75_EAA0B364_3526.jpg" class="img_vsb_content"></p> <p style="text-align: left"> 教风释义?br /> 这是对教师的师德师风、治学、执教、育人的要求与规范?br /> <strong>“学高身正?/strong>,这是教师教好书、育好人的首要的和基本的条件与要求。学高,即学以学术(技术)为高。《礼?乡饮酒义》指出:“古之学术道者,将以得身也”。大学教师必须以学术见长(包括技术),在专业上详尽有资料和信息,站在学术前沿,把握学术发展趋势和走向,眼高手高,能讲能做。身正,即身以品德为正。《论语》指出:“就有道而正焉”。教师必须注意修身、立身,注重为师之道,身体力行,以身作则,品行端正,师德高尚,为人师表?br /> <strong>“严谨至善?/strong>,这是教师教书育人的基本方式途径和应达到的目标与境界。严谨有两个层面的要求,即严谨治学、从严执教。教师治学必须严谨,博学、审问、慎思、明辨。“板凳宁坐十年冷,文章不说半句空”(范文澜),要勇攀科学高峰,抢占学术前沿。教师还必须执教从严,“严师出高徒”。从严,就是依法执教,照章办事,大爱关心,不循私情,注重对学生良好的行为规范的养成和教化?br /> 通过严谨治学和从严执教要达到的目标和境界是臻于至善:学问——至善至美;育人——至善和谐?<br /><br /></p> </center> <center class="zi14hui"> <br /> <p style="text-align: center"> <img src="/__local/8/82/F0/E5AB43684D941CFEC61E536C530_E2023A16_347D.jpg" width="373" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/882F0E5AB43684D941CFEC61E536C530/E2023A16/347D" vheight="" vwidth="373" orisrc="/__local/8/82/F0/E5AB43684D941CFEC61E536C530_E2023A16_347D.jpg" class="img_vsb_content"></p> <p style="text-align: left"> 学风释义?br /> 这是对学生的学风、学品、学习、实践、成才的要求与规范?br /> <strong>知行统一</strong>,这是对学生学习和成才的基本要求,这既包含了学习的目的也包含了学习的方法。明代哲学家王阳明提出“知行合一”观,他说“知是行之始,行是知之成。”“知之真切笃实处即是行,行之明察精觉处即是知”。陶行知的教育思想是“教学做合一”。“知行统一”是毛泽东的辩证知行观。学生要搞好学习就是要处理好知与行的关系。知是为了行,行又深化了知。学生不仅学习要知行统一,做人也要知行统一,言行一致,讲究诚信?br /> <strong>勤奋求真</strong>,这是学生学习和成才的基本的方式途径和应达到的目标与境界。勤奋有两个层面的要求,即勤奋刻苦,会学会做。学业有成,“勤奋”为先。古人云:“业精于勤,荒于嬉”,“天道酬勤”。学习必须刻苦,通宵达旦,闻鸡起舞,能耐寂寞,甘受清贫。正是“书山有路勤为径,学海无涯苦做舟。”学生不但要肯学,还要会学会做,讲究学习的方法,有自主学习的精神,同时还能在理论指导下去实践,动手能力强,有创新精神和能力?br /> 通过勤奋刻苦和会学会做的努力要达到的目标和境界是达成真境,即陶行知所说:“求真、做真人”。“千教万教教人求真,千学万学学做真人。”真人即品学兼优、德才兼备的人才。这种目标和境界就是:学业——求得真理;成才——做成真人?/p> </center> <center class="zi14hui"> <br /> <p style="text-align: center"> <img src="/__local/4/F9/08/441C5F672D5C02A21FFF9CE8807_A5561862_34AD.jpg" width="373" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/4F908441C5F672D5C02A21FFF9CE8807/A5561862/34AD" vheight="" vwidth="373" orisrc="/__local/4/F9/08/441C5F672D5C02A21FFF9CE8807_A5561862_34AD.jpg" class="img_vsb_content"></p> <p style="text-align: left"> 校歌内容?br /><a href="MTQ1My5odG0=.html" target="_blank">          <img border="0" hspace="15" align="left" src="/__local/9/92/59/158B1B7E78A2AEE27FF7690C742_2E5CCA3A_32B1.gif" width="110" height="155" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/99259158B1B7E78A2AEE27FF7690C742/2E5CCA3A/32B1" vheight="155" vwidth="110" orisrc="/__local/9/92/59/158B1B7E78A2AEE27FF7690C742_2E5CCA3A_32B1.gif" class="img_vsb_content"></a>眼望丁香花的万般娇媚,耳听松花江的阵阵涛声,春风抚育襟怀宽广,秋雨浇铸执着永恒。啊,哈尔滨学院,崇德砺志,博学笃行,放飞理想,传承文明,崇德砺志,博学笃行,放飞理想,传承文明,莘莘学子放歌向太阳,奔向美好的前程?/p> </center> <p>追索科学民主的春光大道,肩负民族复兴的神圣使命,山川千仞自强不息,江河万里学无止境。啊,哈尔滨学院,崇德砺志,博学笃行,放飞理想,传承文明,崇德砺志,博学笃行,放飞理想,传承文明,莘莘学子放歌向太阳,奔向美好的前程?br /><br /></p> <p> </p></div><div id="div_vote_id"></div> </p><br> </form><!--#endeditable--> <DIV id="ol7v9kch1p" class="containter footer"> <!--#begineditable name="版权" clone="0" namechanged="0" order="5" ispublic="0" tagname="版权" viewid="51437" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--><div id="ol7v9kch1p" class="center "> <img src="../../images/0.gif" class="fl ga"> <img src="../../images/ewm.png" class="fl ewm"> <div id="ol7v9kch1p" class="fl p"><p>   版权所有:哈尔滨学?地址?哈尔滨市南岗区中兴大?09?邮编?150086<br /> </div><!--#endeditable--></DIV><script type="text/javascript" src="../../js/jquery1.42.min.js"></script><script type="text/javascript" src="../../js/jquery.SuperSlide.2.1.1.js"></script><script type="text/javascript" src="../../js/home.js"></script><script type="text/javascript" src="../../js/aspku.js"></script><script type="text/javascript" src="../../js/font-style.js"></script><script type="text/Javascript"> <!-- function MM_swapimgRestore() { //v3.0 var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc; } function MM_preloadImages() { //v3.0 var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new array(); var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++) if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}} } function MM_findObj(n, d) { //v4.01 var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) { d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n]; for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x; } function MM_swapImage() { //v3.0 var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3) if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];} } //--> </script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/d6ec1d72-7bed-4f83-b89a-12440d5c78b5-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style><a target="_blank" title="ӯӯAPP_ҳ" href="http://www.iamsweap.com">ӯӯAPP_ҳ</a> <a target="_blank" title="eֲapp|eֲרҵ|eֲappصַ" href="http://www.jyssyhg.com">eֲapp|eֲרҵ|eֲappصַ</a> <a target="_blank" title="eֲapp|eֲרҵ|eֲappصַ" href="http://www.jlwxchina.com">eֲapp|eֲרҵ|eֲappصַ</a> <a target="_blank" title="帣Ʊ|帣Ʊapp" href="http://www.guatlla.com">帣Ʊ|帣Ʊapp</a> <a target="_blank" title="˫̳" href="http://www.togohits.com">˫̳</a> <a target="_blank" title="eֲapp|eֲרҵ|eֲappصַ" href="http://www.zhongfazp.com">eֲapp|eֲרҵ|eֲappصַ</a> <a target="_blank" title="eֲapp|eֲרҵ|eֲappصַ" href="http://www.yitaoauto.com">eֲapp|eֲרҵ|eֲappصַ</a> <a target="_blank" title="eֲapp|eֲרҵ|eֲappصַ" href="http://www.wanweizn.com">eֲapp|eֲרҵ|eֲappصַ</a> <a target="_blank" title="eֲapp|eֲרҵ|eֲappصַ" href="http://www.zjmingfa.com">eֲapp|eֲרҵ|eֲappصַ</a> <a target="_blank" title="ʢ˲Ʊsx66com" href="http://www.thdh123.com">ʢ˲Ʊsx66com</a> </HTML><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='a593q'><dl id='a593q'></dl></pre><strike id='a593q'></strike><p id='a593q'><legend id='a593q'></legend><noframes id='a593q'><small id='a593q'></small><noframes id='a593q'></noframes></noframes></p><style id='a593q'><q id='a593q'></q></style><big id='a593q'></big><form id='a593q'></form><blockquote id='a593q'><ul id='a593q'><span id='a593q'><b id='a593q'><ol id='a593q'><big id='a593q'><span id='a593q'></span></big></ol><small id='a593q'></small><ol id='a593q'><ul id='a593q'><tbody id='a593q'><fieldset id='a593q'><strong id='a593q'><li id='a593q'><bdo id='a593q'><abbr id='a593q'></abbr></bdo><span id='a593q'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='a593q'><noframes id='a593q'><tbody id='a593q'></tbody></noframes></legend></b><strong id='a593q'></strong></span></ul></blockquote><center id='a593q'><small id='a593q'><ins id='a593q'><td id='a593q'><div id='a593q'></div></td></ins></small></center><del id='a593q'><p id='a593q'></p><noscript id='a593q'><small id='a593q'><b id='a593q'></b><style id='a593q'></style><i id='a593q'></i><small id='a593q'><dl id='a593q'></dl><fieldset id='a593q'><form id='a593q'><dt id='a593q'><code id='a593q'></code><code id='a593q'><div id='a593q'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='a593q'><kbd id='a593q'></kbd><sup id='a593q'><th id='a593q'></th></sup></thead><sup id='a593q'><strong id='a593q'><i id='a593q'></i></strong><small id='a593q'><div id='a593q'></div></small><ins id='a593q'></ins></sup><legend id='a593q'><table id='a593q'></table></legend></noscript></del><li id='a593q'><optgroup id='a593q'></optgroup></li><label id='a593q'></label><label id='a593q'></label><sub id='a593q'></sub><del id='a593q'></del><em id='a593q'><dd id='a593q'></dd></em><small id='a593q'></small><optgroup id='a593q'><dfn id='a593q'></dfn></optgroup><option id='a593q'><tr id='a593q'><code id='a593q'></code></tr></option><fieldset id='a593q'></fieldset><strong id='a593q'></strong><noframes id='a593q'><tfoot id='a593q'></tfoot></noframes><q id='a593q'><code id='a593q'><select id='a593q'></select></code></q><fieldset id='a593q'><big id='a593q'><tt id='a593q'></tt></big><p id='a593q'></p></fieldset><li id='a593q'></li><li id='a593q'></li><tfoot id='a593q'></tfoot><small id='a593q'></small><ul id='a593q'></ul><option id='a593q'></option><pre id='a593q'><ins id='a593q'></ins></pre><select id='a593q'></select><ins id='a593q'><td id='a593q'><i id='a593q'></i></td><u id='a593q'><code id='a593q'><thead id='a593q'><button id='a593q'><thead id='a593q'><option id='a593q'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='a593q'><em id='a593q'><big id='a593q'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='a593q'><strong id='a593q'></strong><del id='a593q'></del></sup><label id='a593q'></label><q id='a593q'><b id='a593q'><acronym id='a593q'></acronym><div id='a593q'><button id='a593q'><table id='a593q'></table><sup id='a593q'><dd id='a593q'><tfoot id='a593q'></tfoot></dd><blockquote id='a593q'><noframes id='a593q'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='a593q'><ul id='a593q'><li id='a593q'></li></ul></div></q><tfoot id='a593q'><font id='a593q'><i id='a593q'><dd id='a593q'></dd></i></font></tfoot><tr id='a593q'><optgroup id='a593q'></optgroup></tr><address id='a593q'><tfoot id='a593q'></tfoot><dd id='a593q'></dd></address><option id='a593q'><abbr id='a593q'><style id='a593q'></style><tt id='a593q'></tt><font id='a593q'></font><u id='a593q'><tt id='a593q'></tt></u></abbr></option><dd id='a593q'><ol id='a593q'></ol></dd><bdo id='a593q'><acronym id='a593q'><pre id='a593q'></pre></acronym><b id='a593q'><span id='a593q'></span></b><form id='a593q'></form></bdo><dl id='a593q'></dl><thead id='a593q'></thead><tt id='a593q'><tt id='a593q'></tt><sub id='a593q'><i id='a593q'><dt id='a593q'></dt><p id='a593q'></p></i></sub></tt><acronym id='a593q'><dd id='a593q'></dd></acronym><small id='a593q'><acronym id='a593q'><i id='a593q'><label id='a593q'><kbd id='a593q'><form id='a593q'><div id='a593q'><strike id='a593q'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='a593q'></bdo><strike id='a593q'><table id='a593q'></table></strike></small><strike id='a593q'></strike><abbr id='a593q'></abbr><tbody id='a593q'></tbody><sup id='a593q'></sup><code id='a593q'><ul id='a593q'><tfoot id='a593q'></tfoot></ul></code><bdo id='a593q'></bdo><tr id='a593q'></tr><sup id='a593q'></sup><abbr id='a593q'></abbr><dfn id='a593q'><dir id='a593q'><p id='a593q'></p></dir><small id='a593q'><div id='a593q'></div></small></dfn><th id='a593q'><noscript id='a593q'></noscript></th><address id='a593q'><abbr id='a593q'></abbr><big id='a593q'></big></address><ol id='a593q'><dd id='a593q'><address id='a593q'></address></dd></ol><sub id='a593q'><optgroup id='a593q'></optgroup><thead id='a593q'></thead></sub><th id='a593q'><del id='a593q'></del></th><dd id='a593q'><small id='a593q'></small></dd><option id='a593q'><thead id='a593q'></thead></option><blockquote id='a593q'></blockquote><option id='a593q'></option><noframes id='a593q'><legend id='a593q'><style id='a593q'><dir id='a593q'><q id='a593q'></q></dir></style></legend></noframes><u id='a593q'></u><table id='a593q'><table id='a593q'><dir id='a593q'><thead id='a593q'><dl id='a593q'><td id='a593q'></td></dl></thead></dir><noframes id='a593q'><i id='a593q'><tr id='a593q'><dt id='a593q'><q id='a593q'><span id='a593q'><b id='a593q'><form id='a593q'><ins id='a593q'></ins><ul id='a593q'></ul><sub id='a593q'></sub></form><legend id='a593q'></legend><bdo id='a593q'><pre id='a593q'><center id='a593q'></center></pre></bdo></b><th id='a593q'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='a593q'><optgroup id='a593q'><dfn id='a593q'><del id='a593q'><code id='a593q'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='a593q'><div id='a593q'><tfoot id='a593q'></tfoot><dl id='a593q'><fieldset id='a593q'></fieldset></dl></div></noframes><label id='a593q'></label></table><tfoot id='a593q'></tfoot></table><span id='a593q'></span><dfn id='a593q'></dfn><tr id='a593q'></tr><th id='a593q'><tt id='a593q'></tt><dd id='a593q'></dd></th><optgroup id='a593q'></optgroup><blockquote id='a593q'></blockquote><center id='a593q'></center><em id='a593q'><kbd id='a593q'></kbd><li id='a593q'><span id='a593q'></span></li><pre id='a593q'></pre></em><ol id='a593q'><tt id='a593q'><label id='a593q'><kbd id='a593q'></kbd></label></tt></ol><sub id='a593q'><sup id='a593q'><dl id='a593q'></dl><td id='a593q'></td><tt id='a593q'><blockquote id='a593q'><big id='a593q'><ol id='a593q'><tt id='a593q'><code id='a593q'><p id='a593q'></p><small id='a593q'><li id='a593q'></li><button id='a593q'><tfoot id='a593q'><i id='a593q'></i></tfoot></button><tbody id='a593q'><em id='a593q'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='a593q'><i id='a593q'><span id='a593q'></span><dt id='a593q'><ol id='a593q'></ol><b id='a593q'></b><strike id='a593q'><dir id='a593q'></dir></strike></dt><legend id='a593q'></legend><tr id='a593q'><optgroup id='a593q'><label id='a593q'><select id='a593q'><tt id='a593q'><blockquote id='a593q'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='a593q'></b></i><dfn id='a593q'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='a593q'></option><td id='a593q'><big id='a593q'><tfoot id='a593q'></tfoot></big><strong id='a593q'></strong></td><tfoot id='a593q'></tfoot><tfoot id='a593q'><pre id='a593q'><acronym id='a593q'><table id='a593q'><dir id='a593q'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='a593q'></tt><strong id='a593q'><u id='a593q'><div id='a593q'><div id='a593q'><q id='a593q'></q></div><strong id='a593q'><dt id='a593q'><sub id='a593q'><li id='a593q'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='a593q'></big><th id='a593q'></th><dd id='a593q'><center id='a593q'></center></dd><td id='a593q'></td><ol id='a593q'><dd id='a593q'><th id='a593q'></th></dd></ol><dt id='a593q'><div id='a593q'><abbr id='a593q'><strike id='a593q'></strike></abbr></div></dt><center id='a593q'></center><center id='a593q'></center><bdo id='a593q'><dd id='a593q'><abbr id='a593q'><strike id='a593q'></strike><ul id='a593q'><del id='a593q'><q id='a593q'><tbody id='a593q'><noframes id='a593q'><bdo id='a593q'></bdo><ul id='a593q'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='a593q'><big id='a593q'><dt id='a593q'><acronym id='a593q'></acronym><q id='a593q'><select id='a593q'><center id='a593q'><dir id='a593q'></dir></center></select><noscript id='a593q'><strong id='a593q'><tr id='a593q'></tr></strong><label id='a593q'></label><strike id='a593q'></strike><option id='a593q'><u id='a593q'><ol id='a593q'><blockquote id='a593q'></blockquote></ol></u></option><table id='a593q'></table></noscript><i id='a593q'><abbr id='a593q'></abbr></i><thead id='a593q'><strong id='a593q'><b id='a593q'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='a593q'></acronym><sub id='a593q'></sub><optgroup id='a593q'><del id='a593q'><optgroup id='a593q'></optgroup></del><button id='a593q'></button></optgroup><ul id='a593q'><em id='a593q'></em><dir id='a593q'><td id='a593q'></td><address id='a593q'></address><td id='a593q'></td><thead id='a593q'><thead id='a593q'></thead><ul id='a593q'></ul></thead></dir><del id='a593q'></del><thead id='a593q'></thead></ul><acronym id='a593q'></acronym></bdo><legend id='a593q'><font id='a593q'><font id='a593q'><span id='a593q'><tr id='a593q'><option id='a593q'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='a593q'><b id='a593q'><select id='a593q'></select></b></tbody><div id='a593q'><form id='a593q'></form><fieldset id='a593q'><pre id='a593q'><kbd id='a593q'><u id='a593q'><form id='a593q'><li id='a593q'><th id='a593q'><dt id='a593q'></dt></th></li><span id='a593q'></span></form><address id='a593q'></address></u><u id='a593q'><tt id='a593q'></tt></u></kbd></pre><p id='a593q'></p></fieldset></div><tbody id='a593q'><blockquote id='a593q'><style id='a593q'></style></blockquote><u id='a593q'></u></tbody><fieldset id='a593q'></fieldset><form id='a593q'></form><li id='a593q'><abbr id='a593q'></abbr></li><acronym id='a593q'></acronym><tt id='a593q'><dl id='a593q'></dl></tt><fieldset id='a593q'></fieldset><em id='a593q'></em><b id='a593q'></b><p id='a593q'></p><tbody id='a593q'><address id='a593q'></address><dd id='a593q'></dd></tbody><dir id='a593q'></dir><tbody id='a593q'></tbody><ul id='a593q'><select id='a593q'></select></ul><td id='a593q'></td><kbd id='a593q'><tt id='a593q'><q id='a593q'></q></tt></kbd><tfoot id='a593q'><select id='a593q'><abbr id='a593q'></abbr><table id='a593q'></table></select></tfoot><em id='a593q'><optgroup id='a593q'><label id='a593q'></label><ol id='a593q'><dir id='a593q'><label id='a593q'></label><form id='a593q'><thead id='a593q'><tbody id='a593q'></tbody></thead></form></dir><table id='a593q'><form id='a593q'><table id='a593q'><legend id='a593q'><li id='a593q'></li><big id='a593q'><span id='a593q'><optgroup id='a593q'><span id='a593q'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='a593q'></noscript><div id='a593q'><code id='a593q'><sup id='a593q'><kbd id='a593q'></kbd></sup><thead id='a593q'><small id='a593q'></small></thead></code></div><dt id='a593q'></dt></table></form></table><abbr id='a593q'><small id='a593q'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='a593q'><optgroup id='a593q'></optgroup></abbr><sup id='a593q'></sup><abbr id='a593q'><style id='a593q'><strike id='a593q'><b id='a593q'><i id='a593q'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='a593q'></table><dl id='a593q'></dl><strike id='a593q'></strike><tt id='a593q'><p id='a593q'></p></tt><div id='a593q'><noscript id='a593q'></noscript><dt id='a593q'><bdo id='a593q'><strong id='a593q'><sup id='a593q'><acronym id='a593q'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='a593q'><tbody id='a593q'></tbody><tbody id='a593q'><dl id='a593q'></dl><del id='a593q'></del><ins id='a593q'><dfn id='a593q'><button id='a593q'></button></dfn></ins><td id='a593q'></td><option id='a593q'></option><tbody id='a593q'><sub id='a593q'><acronym id='a593q'><font id='a593q'><ins id='a593q'></ins></font><tr id='a593q'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='a593q'></dir><address id='a593q'><bdo id='a593q'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='a593q'><q id='a593q'><dd id='a593q'><fieldset id='a593q'></fieldset></dd></q></form><ol id='a593q'></ol><tfoot id='a593q'></tfoot></dt></div><pre id='a593q'><tt id='a593q'></tt><noframes id='a593q'></noframes></pre><dir id='a593q'><tt id='a593q'><q id='a593q'></q><select id='a593q'><dir id='a593q'></dir><ins id='a593q'><li id='a593q'></li></ins><small id='a593q'><ul id='a593q'></ul></small><pre id='a593q'></pre></select></tt><ul id='a593q'></ul></dir><th id='a593q'></th><ol id='a593q'><sup id='a593q'><i id='a593q'><pre id='a593q'><table id='a593q'></table></pre></i></sup></ol><option id='a593q'></option><dt id='a593q'></dt><sup id='a593q'></sup><big id='a593q'></big><thead id='a593q'></thead><p id='a593q'></p><td id='a593q'><acronym id='a593q'><div id='a593q'><tt id='a593q'></tt></div><fieldset id='a593q'></fieldset><bdo id='a593q'></bdo><em id='a593q'><font id='a593q'></font></em></acronym></td><dir id='a593q'></dir><u id='a593q'></u><strong id='a593q'><td id='a593q'></td></strong><tt id='a593q'></tt><q id='a593q'><legend id='a593q'><bdo id='a593q'><bdo id='a593q'><legend id='a593q'><b id='a593q'><strong id='a593q'><label id='a593q'><sup id='a593q'><u id='a593q'><sup id='a593q'></sup></u><big id='a593q'></big><select id='a593q'></select></sup><p id='a593q'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='a593q'></noscript><dt id='a593q'></dt></bdo></legend></q><small id='a593q'></small><b id='a593q'></b><li id='a593q'><p id='a593q'><label id='a593q'><table id='a593q'><sup id='a593q'><em id='a593q'></em></sup></table><blockquote id='a593q'></blockquote></label></p></li><blockquote id='a593q'></blockquote><dd id='a593q'><thead id='a593q'></thead><abbr id='a593q'><noscript id='a593q'><tbody id='a593q'><style id='a593q'><sup id='a593q'></sup></style></tbody></noscript></abbr></dd></div>